24 Ιουνίου 2021
17:30:03

Διακήρυξη αριθμ. 19/2015 προμήθεια υλικών για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 29 Οκτωβρίου 2015

Πρόχειρος διαγωvισμός με σφραγισμέvες πρoσφoρές με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια «Συσκευές και όργανα Χειρουργείου». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών θεραπείας Νεφρών

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 29 Οκτωβρίου 2015

Πρόχειρος διαγωvισμός με σφραγισμέvες πρoσφoρές με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια «Συσκευές και όργανα Χειρουργείου». Δείτε περισσότερα εδώ.