14 Μάη 2021
03:23:59

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας  για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 καθώς και για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ και με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση πατωντας εδώ