14 Μάη 2021
04:59:10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω δώδεκα (12) θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

 1. Δυο (2) θέσεις ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.
 2. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 3. Δυο (2) θέσεις ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.
 4. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 5. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 6. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 7. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 8. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 9. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 10. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότεραεδώ