24 Ιουνίου 2021
18:26:28

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 05-06-2021 ΕΩΣ 11-06-2021

 Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 5-6-2021 έως και 11-6-2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ.