14 Μάη 2021
04:59:46

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 03-04-2021 ΕΩΣ 09-04-2021

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 03-04-2021 έως και 09-04-2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ.