14 Μάη 2021
05:10:03

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 12-12-2020 ΕΩΣ 18-12-2020

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 12-12-2020 έως και 18-12-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ