14 Μάη 2021
04:40:48

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 02/10/2020 ΕΩΣ 09/10/2020

 Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 02-10-2020 έως και 09-10-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ