6 Ιουλίου 2020
09:13:44

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11                       22                         33                       

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ