8 Ιουλίου 2020
07:53:18

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια "Απορρυπαντικά"

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 21 Απριλίου 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πρόχειρη
ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προφορών για την προμήθεια
«Απορρυπαντικά» για την κάλυψη αναγκών 6 μηνών. Δείτε περισσότερα εδώ.