3 Ιουλίου 2020
20:26:20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 8/2016

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 15 Νοεμβρίου 2016

Διακήρυξη αριθμ. 8/2016 για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο "Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του Γ.Ν. Λευκάδας". Δείτε περισσότερα εδώ.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03 Νοεμβρίου 2016

Πρακτικό οικονομικής κατακύρωσης ιατρικών προμηθειών αριθμός διακήρυξης 5/2016. Δείτε τον πίνακα εδώ.