8 Ιουλίου 2020
08:10:32

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 8/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 05 Απριλίου 2017

Διακήρυξη αριθ. 8/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενα:

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» αξίας 34.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ποσότητα Οξυγόνου 51.500 m3 και
  2. «ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» (αποθήκευση υγρού οξυγόνου) αξίας 2.040 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη αριθ. 7/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια συριγγών προϋπολογισμού 7.140,09 € πλέον ΦΠΑ με κωδικό CPV 33141310-6. Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 15 Φεβρουαρίου 2017

Διακήρυξη αριθ. 4/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο διαγωνισμού:

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» αξίας 34.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ
  2. «ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» (αποθήκευση υγρού οξυγόνου) αξίας 2.040 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Κατεβάστε την διακήρυξη απο εδώ.