8 Ιουλίου 2020
06:35:33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 08 Μαϊος 2017

Σύμφωνα με την 4η συνεδρίαση/28-04-2017 θέμα 6ο του Δ.Σ., ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Παρασκευασμένων Προϊόντων Άρτου». Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση απο εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΜΕΑ)

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13 Απριλίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μεταφορά, Συλλογή και Διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΑΑΜ)και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ).

Οι συνολικές ποσότητες των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ΕΑΑΜ και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων ΜΕΑ είναι περίπου:

  • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΑΑΜ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ: 6.000ΚΙΛΑ
  • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΑ   ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ: 1.000 ΚΙΛΑ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: α. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ και β. ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13 Απριλίου 2017

Διακήρυξη ΑΡΙΘΜ. 12/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» Προϋπολογισμού 3.671 € πλέον ΦΠΑ και β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ»Προϋπολογισμού 8.182 € πλέον ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την Διακήρυξη απο εδώ.