10 Αυγούστου 2020
14:59:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" ΑΡΤΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με την 7η Συνεδρίαση/05-06-2018 θέμα 2ο του Δ.Σ., ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Παρασκευασμένων Προϊόντων Άρτου». Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση απο εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ»

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 06 Ιουνίου 2018

Διακήρυξη αριθμ. 4/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ», με κριτήριο αξιολόγησης την συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά. Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 27 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών Χειρουργείου και Ουρολογικού ιατρείου. Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση απο εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 15 Ιανουαρίου 2018

Διακήρυξη αριθμ. 1/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», με κριτήριο αξιολόγησης την συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά. Κατεβάστε την διακήρυξη απο εδώ.