Σάββατο, 4 Απρίλη 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17 Ιουλίου 2017

Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια:

α. Χαρτοβάμβακα με CPV: 33141000-0 για χρονική διάρκεια ενός έτους ΚΑΙ

β. Ουροσυλλέκτες ενηλίκων & Ουροσυλλέκτες παίδων με CPV: 33141615-4 για χρονική διάρκεια ενός έτους

με ύψος πιθανής δαπάνης: 5.613,65 € χωρίς ΦΠΑ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο εδώ.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 07 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ». Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 17/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 Ιουνίου 2017

Διακήρυξη αριθ. 17/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ», CPV: 33141613-0, Αξίας 11.771,1 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03 Ιουλίου 2017

Διακήρυξη αριθ. 16/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ», CPV:15131700-2 , Αξίας 34.000 € πλέον ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ». Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.


Επικοινωνία-Τηλ. Κέντρο

Τηλ. +30 26453 60200

email: info@lefkada-hospital.gr


Εξωτερικα Ιατρεια

για πληροφορίες ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που εφημερεύουν

+30 26453 60209

 


Πληροφοριες

Ραντεβού για Μικροβιολογικό και Νεφρολογικό τομέα στο
+30 26453 60195

 

Αιμοδοσία

κ. Γιαννουλάκος Αχιλλέας
+30 26450 25016 -
26453 60161

Καθημερινές 8:30-14:00 και κατόπιν συννενοήσεως