Πέμπτη, 17 Γενάρη 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ

Διακήρυξη αριθ. 16/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ», CPV:15131700-2 , Αξίας 34.000 € πλέον ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη απο εδώ.


Επικοινωνία-Τηλ. Κέντρο

Τηλ. +30 26453 60200

email: info@lefkada-hospital.gr


Εξωτερικα Ιατρεια

για πληροφορίες ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που εφημερεύουν

+30 26453 60216 -
26453 60287

 


Πληροφοριες

Ραντεβού για Μικροβιολογικό και Νεφρολογικό τομέα στο
26453 60216

 

Αιμοδοσία

κ. Γιαννουλάκος Αχιλλέας
+30 26450 25016 -
26453 60274

Καθημερινές 8:30-14:00 και κατόπιν συννενοήσεως