27 Σεπτεμβρίου 2020
09:07:38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ». Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.