10 Αυγούστου 2020
13:53:49

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ,ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για «Απολύμανση απεντόμωση μυοκτονία Νοσοκομείου Λευκάδας για το έτος 2017», ΥΨΟΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.904 € πλέον Φ.Π.Α. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο απο εδώ.