10 Αυγούστου 2020
14:13:07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΜΕΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μεταφορά, Συλλογή και Διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΑΑΜ)και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ).

Οι συνολικές ποσότητες των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ΕΑΑΜ και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων ΜΕΑ είναι περίπου:

  • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΑΑΜ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ: 6.000ΚΙΛΑ
  • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΑ   ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ: 1.000 ΚΙΛΑ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.