10 Αυγούστου 2020
13:59:31

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: α. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ και β. ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ

Διακήρυξη ΑΡΙΘΜ. 12/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» Προϋπολογισμού 3.671 € πλέον ΦΠΑ και β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ»Προϋπολογισμού 8.182 € πλέον ΦΠΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε την Διακήρυξη απο εδώ.