27 Φλεβάρη 2021
13:33:38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Σύναψης Ατομικής Σύμβασης Μίσθωσης έργου για την Παροχή Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας (ισχύ σύμβασης έως 31/12/2017). Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Συνημμένα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ