8 Ιουλίου 2020
06:57:02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11 Φεβρουαρίου 2020

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω δώδεκα (12) θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

 1. Δυο (2) θέσεις ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.
 2. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 3. Δυο (2) θέσεις ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.
 4. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 5. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 6. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 7. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 8. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 9. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.
 10. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότεραεδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17 Απριλίου 2018

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω δύο (2) θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

 1. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στο βαθμό του Διευθυντή.
 2. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β'.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 28 Μαρτίου 2018

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:
· Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην Εντατικολογία, ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ στο βαθμό του Διευθυντή.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03 Απριλίου 2018
Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:
-Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο βαθμό του Διευθυντή.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2 / 2017

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11 Δεκεμβρίου 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017). Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, απο 01/01/2018 έως και 31/12/2018). Μπορείτε να κατεβάσετε τον οριστικό πίνακα κατάταξης απο εδώ.