Συνεδρίαση 6η/13-7-2015/θέμα7ο

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση του κ. Ιωάννη Γ. Μαραγκουδάκη Δικηγόρου Αθηνών, κατά Γ.Ν. Λευκάδας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.