24 Οκτωβρίου 2020
12:44:30

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 09/11/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 22/11/2019

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 09/11/2019 έως και 22/11/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 23/11/2019 ΕΩΣ 29/11/2019

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 23-11-2019 έως και 29-11-2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 16/11/2019 ΕΩΣ 22/11/2019

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 16-11-2019 έως και 22-11-2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα απόΕΔΩ

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 26/10/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 08/11/2019

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 08 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 26/10/2019 έως και 08/11/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 9/11/2019 ΕΩΣ 15/11/2019

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 08 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 9-11-2019 έως και 15-11-2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ