26 Γενάρη 2021
09:41:31

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 11/04/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 24/04/2020

G.N.L 02 Μαϊος 2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 11/04/2020 έως και 24/04/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 11/04/2020 ΕΩΣ 17/04/2020

G.N.L 21 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 11-04-2020 έως και 17-04-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 27/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10/04/2020

G.N.L 13 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 27/03/2020 έως και 10/04/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 27/03/2020

G.N.L 27 Μαρτίου 2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 14/03/2020 έως και 27/03/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 06/03/2020 ΕΩΣ 13/03/2020

G.N.L 20 Μαρτίου 2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 06-03-2020 έως και 13-03-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ