17 Απρίλη 2021
14:22:16

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 12-02-2021 ΕΩΣ 26-02-2021

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 12-02-2021 έως και 26-02-2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ.