27 Φλεβάρη 2021
12:29:39

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 13-02-2021 ΕΩΣ 19-02-2021

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 13-02-2021 έως και 19-02-2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ