16 Γενάρη 2021
08:40:42

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18/12/2020 ΕΩΣ 01/01/2021

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 18-12-2020 έως και 01-01-2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ