16 Γενάρη 2021
08:00:28

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 19-12-2020 ΕΩΣ 25-12-2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 19-12-2020 έως και 25-12-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ