16 Γενάρη 2021
08:12:28

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 05/12/2020 ΕΩΣ 18/12/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 05-12-2020 έως και 18-12-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ.