22 Σεπτεμβρίου 2020
14:51:38

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 05/09/2020 ΕΩΣ 10/09/2020

 Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 05-09-2020 έως και 10-09-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ