22 Σεπτεμβρίου 2020
14:59:53

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 15/08/2020 ΕΩΣ 28/08/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 15-08-2020 έως και 28-08-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ