26 Σεπτεμβρίου 2020
01:39:40

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 29/08/2020 ΕΩΣ 04/09/2020

 Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 29-08-2020 έως και 04-09-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ