22 Σεπτεμβρίου 2020
14:10:26

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18/07/2020 ΕΩΣ 31/07/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 18-07-2020 έως και 31-07-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ