10 Αυγούστου 2020
14:37:46

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 19/06/2020 ΕΩΣ 03/07/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 19-06-2020 έως και 03-07-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ