3 Αυγούστου 2021
04:49:18

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 13/06/2020 ΕΩΣ 19/06/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 13-06-2020 έως και 19-06-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ