3 Αυγούστου 2021
04:15:29

ΛΙΣΤΑ EKTAKTΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 22/05/2020 ΕΩΣ 05/06/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα έκτακτα χειρουργεία από 22-05-2020 έως και 05-06-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ