3 Αυγούστου 2021
04:54:14

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 09/05/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 22/05/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 09/05/2020 έως και 22/05/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ