6 Ιουλίου 2020
08:52:23

ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 23/05/2020 ΕΩΣ 29/05/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 23-05-2020 έως και 29-05-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ