24 Οκτωβρίου 2020
12:03:15

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 15/02/2020 ΕΩΣ 21/02/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 15-02-2020 έως και 21-02-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από ΕΔΩ