24 Οκτωβρίου 2020
12:44:10

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 04/01/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 17/01/2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α3α/οικ. 97136 - Τεύχος Β' 4316/30.12.2016 περί εφαρμογή της ΥΑ "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου" σας γνωστοποιούμε τα ΈΚΤΑΚΤΑ χειρουργεία απο 04/01/2020 έως και 17/01/2019. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από  ΕΔΩ.